STUDI KATA: ALLAH

“θεος – THEOS”, ALLAH: Studi Kata Bahasa Yunani* Matius 1:23
LAI TB, Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel – yang berarti: Allah menyertai kita.
KJV, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
TR, ιδου η παρθενος εν γαστρι εξει και τεξεται υιον και καλεσουσιν το ονομα αυτου εμμανουηλ ο εστιν μεθερμηνευομενον μεθ ημων ο θεος
Translit., IDOU HE PARTHENOS EN GASTRI EXEI KAI TEXETAI HUION KAI KALESOUSIN TO ONOMA AUTOU EMMANOUEL HO ESTIN METHERMENEUOMENON METH HEMON HO THEOS

Sebelum mengkaji kata ‘θεος – THEOS’, di bawah ini diuraikan perubahan bentuk kata ‘θεος – THEOS’ (tanpa kata sandang) atau ‘ο θεος – HO THEOS’ (dengan kata sandang ‘ο – HO’) menurut kasus yaitu nominatif (berfungsi sebagai subyek), genitif (menyatakan sumber, milik atau asal usul), datif (berfungsi sebagai obyek tidak langsung), akusatif (berfungsi sebagai obyek langsung), dan vokatif (sapaan atau panggilan langsung).

Tunggal :

Nominatif, ο θεος – HO THEOS
Genitif, του θεου – TOU THEOU
Datif, το θεο – TO THEO
Akusatif, τον θεον – TON THEON
Vokatif, θεε – THEE

Jamak :

Nominatif, οι θεοι – HOI THEOI
Genitif, τον θεων – TON THEÔN
Datif, τοις θεοις – TOIS THEOIS
Akusatif, τους θεους – TOUS THEOUS

Kata ‘θεος – THEOS’ pada mulanya digunakan oleh penyembah berhala, namun dalam Perjanjian Baru Yunani digunakan sebagai nama, gelar, atau panggilan dari Allah yang benar. Penyembah berhala menganggap “ilah-ilah” adalah pencipta dan pengatur segala sesuatu. Orang-orang Yunani purba menggunakan kata ini baik dalam bentuk tunggal maupun jamak. Jika mereka menggunakan bentuk jamak, hal ini mengisyaratkan keyakinan mereka bahwa unsur-unsur ilah itu memiliki tugas penciptaan dan pengaturan masing-masing, misalnya ilah uang disebut ‘mamon’.

* Matius 6:24
LAI TB, Tak seorangpun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon.
KJV, No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.
TR, ουδεις δυναται δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και μαμμωνα
Translit, OUDEIS DUNATAI DUSI KURIOIS DOULEUEIN E GAR TON HENA MISESEI KAI TON HETERON AGAPESEI E HENOS ANTHEXETAI KAI TOU HETEROU KATAPHRONESEI OU DUNASTHE THEO DOULEUEIN KAI MAMMONA

* Lukas 16:9
LAI TB, Dan Aku berkata kepadamu: Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi.
KJV, And I say unto you, Make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness; that, when ye fail, they may receive you into everlasting habitations.
TR, καγω υμιν λεγω ποιησατε εαυτοις φιλους εκ του μαμωνα της αδικιας ινα οταν εκλιπητε δεξωνται υμας εις τας αιωνιους σκηνας
Translit, KAGO HUMIN LEGO POIESATE HEAUTOIS PHILOUS EK TOU MAMONA TES ADIKIAS HINA HOTAN EKLIPETE DEXONTAI HUMAS EIS TAS AIONIOUS SKENAS

* Lukas 16:13
LAI TB, Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon.
KJV, No servant can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.
TR, ουδεις οικετης δυναται δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και μαμωνα
Translit, OUDEIS OIKETES DUNATAI DUSI KURIOIS DOULEUEIN E GAR TON HENA MISESEI KAI TON HETERON AGAPESEI E HENOS ANTHEXETAI KAI TOU HETEROU KATAPHRONESEI OU DUNASTHE THEO DOULEUEIN KAI MAMONA

Alkitab menerangkan bahwa langit merupakan obyek atau arah penyembahan dari para penyembah berhala ini.

* Kisah Para Rasul 7:42
LAI TB, Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi: Apakah kamu mempersembahkan kepada-Ku korban sembelihan dan persembahan selama empat puluh tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel?
KJV, Then God turned, and gave them up to worship the host of heaven; as it is written in the book of the prophets, O ye house of Israel, have ye offered to me slain beasts and sacrifices by the space of forty years in the wilderness?
TR, εστρεψεν δε ο θεος και παρεδωκεν αυτους λατρευειν τη στρατια του ουρανου καθως γεγραπται εν βιβλω των προφητων μη σφαγια και θυσιας προσηνεγκατε μοι ετη τεσσαρακοντα εν τη ερημω οικος ισραηλ
Translit, ESTREPSEN DE HO THEOS KAI PAREDOKEN AUTOUS LATREUEIN TE STRATIA TOU OURANOU KATHOS GEGRAPTAI EN BIBLO TON PROPHETON ME SPHAGIA KAI THUSIAS PROSENEGKATE MOI ETE TESSARAKONTA EN TE EREMO OIKOS ISRAEL”

Alkitab menerangkan bahwa langit merupakan obyek atau arah penyembahan dari para penyembah berhala ini demikian pula sifat-sifat dari para ilah mereka.

* Kisah Para Rasul 7:43
LAI TB, Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molokh dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka Aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan,sampai di seberang sana Babel.
KJV, Yea, ye took up the tabernacle of Moloch, and the star of your god Remphan, figures which ye made to worship them: and I will carry you away beyond Babylon.
TR, και ανελαβετε την σκηνην του μολοχ και το αστρον του θεου υμων ρεμφαν τους τυπους ους εποιησατε προσκυνειν αυτοις και μετοικιω υμας επεκεινα βαβυλωνος
Translit, KAI ANELABETE TEN SKENEN TOU MOLOKH KAI TO ASTRON TOU THEOU HUMON RHEMPHAN TOUS TUPOUS HOUS EPOIESATE PROSKUNEIN AUTOIS KAI METOIKIO HUMAS EPEKEINA BABULONOS

Rujukan dalam Tanakh Ibrani:

* Ulangan 4:19
LAI TB, dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan TUHAN, Allahmu, kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka,
KJV, And lest thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun, and the moon, and the stars, even all the host of heaven, shouldest be driven to worship them, and serve them, which the LORD thy God hath divided unto all nations under the whole heaven.
LXX, και μη αναβλεψας εις τον ουρανον και ιδων τον ηλιον και την σεληνην και τους αστερας και παντα τον κοσμον του ουρανου πλανηθεις προσκυνησης αυτοις και λατρευσης αυτοις α απενειμεν κυριος ο θεος σου αυτα πασιν τοις εθνεσιν τοις υποκατω του ουρανου
Translit, KAI ME ANABLEPSAS EIS TON OURANON KAI IDON TON HELION KAI TEN SELENEN KAI TOUS ASTERAS KAI PANTA TON KOSMON TOU OURANOU PLANETHEIS PROSKUNESES AUTOIS KAI LATREUSES AUTOIS HA APENEIMEN KURIOS HO THEOS SOU AUTA PASIN TOIS ETHNESIN TOIS HUPOKATO TOU OURANOU
Hebrew,
וּפֶן־תִּשָּׂא עֵינֶיךָ הַשָּׁמַיְמָה וְרָאִיתָ אֶת־הַשֶּׁמֶשׁ וְאֶת־הַיָּרֵחַ וְאֶת־הַכֹּוכָבִים כֹּל צְבָא הַשָּׁמַיִם וְנִדַּחְתָּ וְהִשְׁתַּחֲוִיתָ לָהֶם וַעֲבַדְתָּם אֲשֶׁר חָלַק יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֹתָם לְכֹל הָעַמִּים תַּחַת כָּל־הַשָּׁמָיִם׃
Translit, UFEN-TISA’ ‘EYNEYKHA HASYAMAYMAH VERA’ITA ‘ET-HASYEMESY VE’ET-HAYAREAKH VE’ET-HAKOKHAVIM KOL TSEVA’ HASYAMAYIM VENIDAKHTA VEHISYTAKHAVITA LAHEM VA’AVADTAM ‘ASYER KHALAQ YEHOVAH ‘ELOHEYKHA ‘OTAM LEKHOL HA’AMIM TAKHAT KOL-HASYAMAYIM

* Ulangan 17:3
LAI TB, dan yang pergi beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah Kularang itu;
KJV, And hath gone and served other gods, and worshipped them, either the sun, or moon, or any of the host of heaven, which I have not commanded;
LXX, και ελθοντες λατρευσωσιν θεοις ετεροις και προσκυνησωσιν αυτοις τω ηλιω η τη σεληνη η παντι των εκ του κοσμου του ουρανου α ου προσεταξεν
Translit, KAI ELTHONTES LATREUSOSIN THEOIS HETEROIS KAI PROSKUNESOSIN AUTOIS TO HELIO E TE SELENE E PANTI TON EK TOU KOSMOU TOU OURANOU HA OU PROSETAXEN
Hebrew,
וַיֵּלֶךְ וַיַּעֲבֹד אֱלֹהִים אֲחֵרִים וַיִּשְׁתַּחוּ לָהֶם וְלַשֶּׁמֶשׁ ׀ אֹו לַיָּרֵחַ אֹו לְכָל־צְבָא הַשָּׁמַיִם אֲשֶׁר לֹא־צִוִּיתִי׃
Translit, VAYELEKH VAYA’AVOD ‘ELOHIM ‘AKHERIM VAYISYTAKHU LAHEM VELASYEMESY ‘O LAYAREAKH ‘OLEKHOL-TSEVA’ HASYAMAYIM ‘ASYER LO’-TSIVITI

* 2 Raja-raja 17:16
LAI TB, Mereka telah meninggalkan segala perintah TUHAN, Allah mereka, dan telah membuat dua anak lembu tuangan; juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal.
KJV, And they left all the commandments of the LORD their God, and made them molten images, even two calves, and made a grove, and worshipped all the host of heaven, and served Baal.
LXX, εγκατελιπον τας εντολας κυριου θεου αυτων και εποιησαν εαυτοις χωνευμα δυο δαμαλεις και εποιησαν αλση και προσεκυνησαν παση τη δυναμει του ουρανου και ελατρευσαν τω βααλ
Tranaslit, EGKATELIPON TAS ENTOLAS KURIOU THEOU AUTON KAI EPOIESAN HEAUTOIS KHONEUMA DUO DAMALEIS KAI EPOIESAN ALSE KAI PROSEKUNESAN PASE TE DUNAMEI TOU OURANOU KAI ELATREUSAN TO BAAL
Hebrew,
וַיַּעַזְבוּ אֶת־כָּל־מִצְוֹת יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם וַיַּעֲשׂוּ לָהֶם מַסֵּכָה שְׁנֵים עֲגָלִים וַיַּעֲשׂוּ אֲשֵׁירָה וַיִּשְׁתַּחֲווּ לְכָל־צְבָא הַשָּׁמַיִם וַיַּעַבְדוּ אֶת־הַבָּעַל׃
Translit, VAYA’AZVU ‘ET-KAL-MITSVOT YEHOVAH ‘ELOHEYHEM VAYA’ASU LAHEM MASEKHAH SYENEYM ‘AGALIM VAYA’ASU ‘ASYEYRAH VAYISYTAKHAVU LEKHOL-TSEVA’ HASYAMAYIM VAYA’AVDU ‘ET-HABA’AL

* 2 Raja-raja 23:4
LAI TB, Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat dua dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait TUHAN segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel.
KJV, And the king commanded Hilkiah the high priest, and the priests of the second order, and the keepers of the door, to bring forth out of the temple of the LORD all the vessels that were made for Baal, and for the grove, and for all the host of heaven: and he burned them without Jerusalem in the fields of Kidron, and carried the ashes of them unto Bethel.
LXX, και ενετειλατο ο βασιλευς τω χελκια τω ιερει τω μεγαλω και τοις ιερευσιν της δευτερωσεως και τοις φυλασσουσιν τον σταθμον του εξαγαγειν εκ του ναου κυριου παντα τα σκευη τα πεποιημενα τω βααλ και τω αλσει και παση τη δυναμει του ουρανου και κατεκαυσεν αυτα εξω ιερουσαλημ εν σαδημωθ κεδρων και ελαβεν τον χουν αυτων εις βαιθηλ
Translit., KAI ENETEILATO HO BASILEUS TO KHELKIA TO HIEREI TO MEGALO KAI TOIS HIEREUSIN TES DEUTEROSEOS KAI TOIS PHULASSOUSIN TON STATHMON TOU EXAGAGEIN EK TOU NAOU KURIOU PANTA TA SKEUE TA PEPOIEMENA TO BAAL KAI TO ALSEI KAI PASE TE DUNAMEI TOU OURANOU KAI KATEKAUSEN AUTA EXO HIEROUSALEM EN SADEMOTH KEDRON KAI ELABEN TON KHOUN AUTON EIS BAITHEL
Hebrew,
וַיְצַו הַמֶּלֶךְ אֶת־חִלְקִיָּהוּ הַכֹּהֵן הַגָּדֹול וְאֶת־כֹּהֲנֵי הַמִּשְׁנֶה וְאֶת־שֹׁמְרֵי הַסַּף לְהֹוצִיא מֵהֵיכַל יְהוָה אֵת כָּל־הַכֵּלִים הָעֲשׂוּיִם לַבַּעַל וְלָאֲשֵׁרָה וּלְכֹל צְבָא הַשָּׁמָיִם וַיִּשְׂרְפֵם מִחוּץ לִירוּשָׁלִַם בְּשַׁדְמֹות קִדְרֹון וְנָשָׂא אֶת־עֲפָרָם בֵּית־אֵל׃
Translit, VAYTSAV HAMELEKH ‘ET-KHILQIAHU HAKOHEN HAGADOL VE’ET KOHANEY HAMISYNEH VE’ET-SYOMEREY HASAF LEHOTSI’ MEHEYKHAL YEHOVAH’ET KOL-HAKELIM HA’ASUYIM LABA’AL VELA’ASYERAH ULEKHOL TSEVA’ HASYAMAYIM VAYISREFEM MIKHUTS LIRUSYALAIM BESYADMOT QIDRON VENASA’ ‘ET-‘AFARAM BEYT-‘EL

* 2 Raja-raja 23:5
LAI TB, Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang dan untuk segenap tentara langit.
KJV, And he put down the idolatrous priests, whom the kings of Judah had ordained to burn incense in the high places in the cities of Judah, and in the places round about Jerusalem; them also that burned incense unto Baal, to the sun, and to the moon, and to the planets, and to all the host of heaven.
LXX, και κατεπαυσεν τους χωμαριμ ους εδωκαν βασιλεις ιουδα και εθυμιων εν τοις υψηλοις και εν ταις πολεσιν ιουδα και τοις περικυκλω ιερουσαλημ και τους θυμιωντας τω βααλ και τω ηλιω και τη σεληνη και τοις μαζουρωθ και παση τη δυναμει του ουρανου
Translit, KAI KATEPAUSEN TOUS KHOMARIM HOUS EDOKAN BASILEIS IOUDA KAI ETHUMION EN TOIS HUPSELOIS KAI EN TAIS POLESIN IOUDA KAI TOIS PERIKUKLO HIEROUSALEM KAI TOUS THUMIONTAS TO BAAL KAI TO HELIO KAI TE SELENE KAI TOIS MAZOUROTH KAI PASE TE DUNAMEI TOU OURANOU
Hebrew,
וְהִשְׁבִּית אֶת־הַכְּמָרִים אֲשֶׁר נָתְנוּ מַלְכֵי יְהוּדָה וַיְקַטֵּר בַּבָּמֹות בְּעָרֵי יְהוּדָה וּמְסִבֵּי יְרוּשָׁלִָם וְאֶת־הַמְקַטְּרִים לַבַּעַל לַשֶּׁמֶשׁ וְלַיָּרֵחַ וְלַמַּזָּלֹות וּלְכֹל צְבָא הַשָּׁמָיִם׃
Translit, VEHISYBIT ‘ET-HAKEMARIM ‘ASYER NATNU MALKHEY YEHUDAH VAYQATER BABAMOT BE’AREY YEHUDAH UMESIBEY YERUSYALAIM VE’ET-HAMQATERIM LABA’AL LASYEMESY VELAYAREAKH VELAMAZALOT ULEKHOL TSEVA’ HASYAMAYIM

* Yeremia 8:2
LAI TB, dan diserakkan di depan matahari, di depan bulan dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan; mereka akan menjadi pupuk di ladang.
KJV, And they shall spread them before the sun, and the moon, and all the host of heaven, whom they have loved, and whom they have served, and after whom they have walked, and whom they have sought, and whom they have worshipped: they shall not be gathered, nor be buried; they shall be for dung upon the face of the earth.
LXX, και ψυξουσιν αυτα προς τον ηλιον και την σεληνην και προς παντας τους αστερας και προς πασαν την στρατιαν του ουρανου α ηγαπησαν και οις εδουλευσαν και ων επορευθησαν οπισω αυτων και ων αντειχοντο και οις προσεκυνησαν αυτοις ου κοπησονται και ου ταφησονται και εσονται εις παραδειγμα επι προσωπου της γης
Translit, KAI PSUXOUSIN AUTA PROS TON HELION KAI TEN SELENEN KAI PROS PANTAS TOUS ASTERAS KAI PROS PASAN TEN STRATIAN TOU OURANOU HA EGAPESAN KAI HOIS EDOULEUSAN KAI HON EPOREUTHESAN OPISO AUTON KAI HON ANTEIKHONTO KAI HOIS PROSEKUNESAN AUTOIS OU KOPESONTAI KAI OU TAPHESONTAI KAI ESONTAI EIS PARADEIGMA EPI PROSOPOU TES GES
Hebrew,
וּשְׁטָחוּם לַשֶּׁמֶשׁ וְלַיָּרֵחַ וּלְכֹל ׀ צְבָא הַשָּׁמַיִם אֲשֶׁר אֲהֵבוּם וַאֲשֶׁר עֲבָדוּם וַאֲשֶׁר הָלְכוּ אַחֲרֵיהֶם וַאֲשֶׁר דְּרָשׁוּם וַאֲשֶׁר הִשְׁתַּחֲווּ לָהֶם לֹא יֵאָסְפוּ וְלֹא יִקָּבֵרוּ לְדֹמֶן עַל־פְּנֵי הָאֲדָמָה יִהְיוּ׃
Translit, USYETAKHUM LASYEMESY VELAYAREAKH ULEKHOL TSEVA’ HASYAMAYIM ‘ASYER ‘AHEVUM VA’ASYER ‘AVADUM VA’ASYER HALEKHU ‘AKHAREYHEM VA’ASYER DERASYUM VA’ASYER HISYTAKHAVU LAHEM LO’ YE’ASEFU VELO’ YIQAVERU LEDOMEN ‘AL-PENEY HA’ADAMAH YIHYU

* Yeremia 19:13
LAI TB, rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada allah lain.
KJV, And the houses of Jerusalem, and the houses of the kings of Judah, shall be defiled as the place of Tophet, because of all the houses upon whose roofs they have burned incense unto all the host of heaven, and have poured out drink offerings unto other gods.
LXX, και οι οικοι ιερουσαλημ και οι οικοι βασιλεων ιουδα εσονται καθως ο τοπος ο διαπιπτων των ακαθαρσιων εν πασαις ταις οικιαις εν αις εθυμιασαν επι των δωματων αυτων παση τη στρατια του ουρανου και εσπεισαν σπονδας θεοις αλλοτριοις
Translit, KAI HOI OIKOI HIEROUSALEM KAI HOI OIKOI BASILEON IOUDA ESONTAI KATHOS HO TOPOS HO DIAPIPTON TON AKATHARSION EN PASAIS TAIS OIKIAIS EN HAIS ETHUMIASAN EPI TON DOMATON AUTON PASE TE STRATIA TOU OURANOU KAI ESPEISAN SPONDAS THEOIS ALLOTRIOIS
Hebrew,
וְהָיוּ בָּתֵּי יְרוּשָׁלִַם וּבָתֵּי מַלְכֵי יְהוּדָה כִּמְקֹום הַתֹּפֶת הַטְּמֵאִים לְכֹל הַבָּתִּים אֲשֶׁר קִטְּרוּ עַל־גַּגֹּתֵיהֶם לְכֹל צְבָא הַשָּׁמַיִם וְהַסֵּךְ נְסָכִים לֵאלֹהִים אֲחֵרִים׃ פ
Translit, VEHAYU BATEY YERUSYALAIM UVATEY MALKHEY YEHUDAH KIMQOM HATOFET HATEME’IM LEKHOL HABATIM ‘ASYER QITERU ‘AL GAGOTEYHEM LEKHOL TSEVA’ HASYAMAYIM VEHASEKH NESAKHIM LE’LOHIM ‘AKHERIM

* Zefanya 1:5
LAI TB, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada TUHAN, namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom,
KJV, And them that worship the host of heaven upon the housetops; and them that worship and that swear by the LORD, and that swear by Malcham;
LXX, και τους προσκυνουντας επι τα δωματα τη στρατια του ουρανου και τους ομνυοντας κατα του κυριου και τους ομνυοντας κατα του βασιλεως αυτων
Translit, KAI TOUS PROSKUNOUNTAS EPI TA DOMATA TE STRATIA TOU OURANOU KAI TOUS OMNUONTAS KATA TOU KURIOU KAI TOUS OMNUONTAS KATA TOU BASILEOS AUTON
Hebrew,
וְאֶת־הַמִּשְׁתַּחֲוִים עַל־הַגַּגֹּות לִצְבָא הַשָּׁמָיִם וְאֶת־הַמִּשְׁתַּחֲוִים הַנִּשְׁבָּעִים לַיהוָה וְהַנִּשְׁבָּעִים בְּמַלְכָּם׃
Translit, VE’ET-HAMISYTAKHAVIM ‘AL-HAGAGOT LITSVA’ HASYAMAYIM VE’ET-HAMISYTAKHAVIM HANISYBA’IM LAYHOVAH VEHANISYBA’IM BEMALKAM

Septuaginta senantiasa menerjemahkan kata Ibrani אלהים – ‘ELOHIM dalam bentuk jamak dengan bentuk tunggal ‘θεος – THEOS’ dan bukan bentuk jamak ‘θεοι – THEOI’ bila merujuk kepada Allah yang benar. Alasan penerjemahan ini barangkali adalah pada saat terjemahan Septuaginta dilakukan, penyembahan berhala Yunani mengatasi segala-galanya terutama di Mesir. Ilah-ilah mereka dianggap sebagai roh-roh jahat. Jika para penerjemah menggunakan kata Allah dalam bentuk jamak ‘θεοι – THEOI’, maka kata Allah ini tidak konsisten dengan kesatuan hakekat ilahi-Nya. Dengan menerjemahkan kata אלהים – ‘ELOHIM menjadi ‘θεος – THEOS’ yang tunggal, mereka menanamkan ide keesaan Allah dan sekaligus tidak membantah keesaan yang kompleks dalam hakekat Allah.

Dalam Perjanjian Baru Yunani dan Septuaginta, kata ‘θεος – THEOS’, “Allah” biasanya merujuk kepada bentuk jamak אלהים – ‘ELOHIM dalam Perjanjian Lama Ibrani yaitu Allah yang benar.

* Matius 4:7
LAI TB, Yesus berkata kepadanya: ‘Ada pula tertulis: Janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu!’
KJV, Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.
TR, εφη αυτω ο ιησους παλιν γεγραπται ουκ εκπειρασεις κυριον τον θεον σου
Translit, EPHE AUTO HO IESOUS PALIN GEGRAPTAI OUK EKPEIRASEIS KURION TON THEON SOU

Rujukan dalam Tanakh Ibrani:

* Ulangan 6:16
LAI TB, Janganlah kamu mencobai TUHAN, Allahmu, seperti kamu mencobai Dia di Masa.
KJV, Ye shall not tempt the LORD your God, as ye tempted him in Massah.
LXX, ουκ εκπειρασεις κυριον τον θεον σου ον τροπον εξεπειρασασθε εν τω πειρασμω
Translit, OUK EKPEIRASEIS KURION TON THEON SOU HON TROPON EXEPEIRASASTHE EN TO PEIRASMO
Hebrew,
לֹא תְנַסּוּ אֶת־יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם כַּאֲשֶׁר נִסִּיתֶם בַּמַּסָּה׃
Translit, LO’ TENASU ‘ET-YEHOVAH ‘ELOHEYKHEM KA’ASYER NISITEM BAMASAH

Note:
‘ELOHEYKHEM adalah bentuk jamak ‘ELOHIM dalam bentuk konstruk plus akhiran pronomina orang kedua jamak, -KHEM. ‘ELOHEYKHEM bermakna “Allah dari kalian”.

* Matius 4:10
LAI TB, Maka berkatalah Yesus kepadanya: ‘Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!’
KJV, Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.
TR, τοτε λεγει αυτω ο ιησους υπαγε σατανα γεγραπται γαρ κυριον τον θεον σου προσκυνησεις και αυτω μονω λατρευσεις
Translit, TOTE LEGEI AUTO HO IESOUS HUPAGE SATANA GEGRAPTAI GAR KURION TON THEON SOU PROSKUNESEIS KAI AUTO MONO LATREUSEIS

Rujukan dalam Tanakh Ibrani:

* Ulangan 6:13
LAI TB, Engkau harus takut akan TUHAN, Allahmu; kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah.
KJV, Thou shalt fear the LORD thy God, and serve him, and shalt swear by his name.
LXX, κυριον τον θεον σου φοβηθηση και αυτω λατρευσεις και προς αυτον κολληθηση και τω ονοματι αυτου ομη
Translit, KURION TON THEON SOU PHOBETHESE KAI AUTO LATREUSEIS KAI PROS AUTON KOLLETHESE KAI TO ONOMATI AUTOU OME
Hebrew,
אֶת־יְהוָה אֱלֹהֶיךָ תִּירָא וְאֹתֹו תַעֲבֹד וּבִשְׁמֹו תִּשָּׁבֵעַ׃
Translit, ‘ET-YEHOVAH ‘ELOHEYKHA TIRA’ VE’OTO TA’AVOD UVISYMO TISYAVEA’

Note:
אלהיך – ‘ELOHEYKHA adalah bentuk jamak אלהים – ‘ELOHIM dalam bentuk konstruk plus akhiran pronomina orang kedua tunggal, -KHA. אלהיך – ‘ELOHEYKHA bermakna “Allahmu”.

Top
 Profile
 Post subject:
PostPosted: Sat Aug 25, 2007 5:11 pm
* Matius 22:32
LAI TB, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup.
KJV, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.
TR, εγω ειμι ο θεος αβρααμ και ο θεος ισαακ και ο θεος ιακωβ ουκ εστιν ο θεος θεος νεκρων αλλα ζωντων
Translit, EGO EIMI HO THEOS ABRAAM KAI HO THEOS ISAAK KAI HO THEOS IAKOB OUK ESTIN HO THEOS THEOS NEKRON ALLA ZONTONRujukan dalam Tanakh Ibrani:

* Keluaran 3:6
LAI TB, Lagi Ia berfirman: ‘Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.’ Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah.
KJV, Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face; for he was afraid to look upon God.
LXX, και ειπεν αυτω εγω ειμι ο θεος του πατρος σου θεος αβρααμ και θεος ισαακ και θεος ιακωβ απεστρεψεν δε μωυσης το προσωπον αυτου ευλαβειτο γαρ κατεμβλεψαι ενωπιον του θεου
Translit, KAI EIPEN AUTO EGO EIMI HO THEOS TOU PATROS SOU THEOS ABRAAM KAI THEOS ISAAK KAI THEOS IAKOB APESTREPSEN DE MOUSES TO PROSOPON AUTOU EULABEITO GAR KATEMBLEPSAI ENOPION TOU THEOU
Hebrew,
וַיֹּאמֶר אָנֹכִי אֱלֹהֵי אָבִיךָ אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אֱלֹהֵי יִצְחָק וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב וַיַּסְתֵּר מֹשֶׁה פָּנָיו כִּי יָרֵא מֵהַבִּיט אֶל־הָאֱלֹהִים׃
Translit, VAYO’MER ‘ANOKHI ‘ELOHEY ‘AVIKHA ‘ELOHEY ‘AVRAHAM ‘ELOHEYITSKHAQ VE’LOHEY YA’AQOV VAYASTER MOSYEH PANAV KI YARE’MEHABIT ‘EL-HA’ELOHIM

Note:
אלהי – ‘ELOHEY adalah bentuk jamak אלהים – ‘ELOHIM dalam bentuk konstruk. אלהי – ‘ELOHEY bermakna “Allah dari …”.

* Matius 22:37
LAI TB, Jawab Yesus kepadanya: ‘Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.’
KJV, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
TR, ο δε ιησους ειπεν αυτω αγαπησεις κυριον τον θεον σου εν ολη τη καρδια σου και εν ολη τη ψυχη σου και εν ολη τη διανοια σου
Translit, HO DE IESOUS EIPEN AUTO AGAPESEIS KURION TON THEON SOU EN HOLE TE KARDIA SOU KAI EN HOLE TE PSUKHE SOU KAI EN HOLE TE DIANOIA SOU

Rujukan dalam Tanakh Ibrani:

* Ulangan 6:5
LAI TB, Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
KJV, And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.
LXX, και αγαπησεις κυριον τον θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου και εξ ολης της δυναμεως σου
Translit, KAI AGAPESEIS KURION TON THEON SOU EX HOLES TES KARDIAS SOU KAI EX HOLES TES PSUKHES SOU KAI EX HOLES TES DUNAMEOS SOU
Hebrew,
וְאָהַבְתָּ אֵת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכָל־לְבָבְךָ וּבְכָל־נַפְשְׁךָ וּבְכָל־מְאֹדֶךָ׃
Translit, VE’AHAVTA ‘ET YEHOVAH ‘ELOHEYKHA BEKHOL-LEVAVKHA UVEKHAL-NAFSYEKHA UVEKHAL-ME’ODEKHA

* Markus 12:29
LAI TB, Jawab Yesus: ‘Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.
KJV, And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord:
TR, ο δε ιησους απεκριθη αυτω οτι πρωτη πασων των εντολων ακουε ισραηλ κυριος ο θεος ημων κυριος εις εστιν
Translit, HO DE IESOUS APEKRITHE AUTO HOTI PROTE PASON TON ENTOLON AKOUE ISRAEL KURIOS HO THEOS HEMON KURIOS HEIS ESTIN

Rujukan dalam Tanakh Ibrani:

* Ulangan 6:4
LAI TB, Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa!
KJV, Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD:
LXX, [color=green] ακουε ισραηλ κυριος ο θεος ημων κυριος εις εστιν
Translit, AKOUE ISRAEL KURIOS HO THEOS HEMON KURIOS HEIS ESTIN
Hebrew,
שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה ׀ אֶחָד ׃
Translit, SYEMA’ YISRA’EL YEHOVAH ‘ELOHEYNU YEHOVAH ‘EKHAD

* Yohanes 1:12
LAI TB, Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya;
KJV, But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:
TR, οσοι δε ελαβον αυτον εδωκεν αυτοις εξουσιαν τεκνα θεου γενεσθαι τοις πιστευουσιν εις το ονομα αυτου
Translit, HOSOI DE ELABON AUTON EDOKEN AUTOIS EXOUSIAN TEKNA THEOU GENESTHAI TOIS PISTEUOUSIN EIS TO ONOMA AUTOU”

Rujukan dalam Tanakh Ibrani:

* Kejadian 6:2
LAI TB, maka anak-anak Allah melihat, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil isteri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.
KJV, That the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all which they chose.
LXX, ιδοντες δε οι υιοι του θεου τας θυγατερας των ανθρωπων οτι καλαι εισιν ελαβον εαυτοις γυναικας απο πασων ων εξελεξαντο
Translit, IDONTES DE HOI HUIOI TOU THEOU TAS THUGATERAS TON ANTHROPON HOTI KALAI EISIN ELABON HEAUTOIS GUNAIKAS APO PASON HON EXELEXANTO
Hebrew,
וַיִּרְאוּ בְנֵי־הָאֱלֹהִים אֶת־בְּנֹות הָאָדָם כִּי טֹבֹת הֵנָּה וַיִּקְחוּ לָהֶם נָשִׁים מִכֹּל אֲשֶׁר בָּחָרוּ׃
Translit, VAYIR’U VENEY-HA’ELOHIM ‘ET-BENOT HA’ADAM KI TOVOT HENAH VAYIQKHU LAHEM NASYIM MIKOL ‘ASYER BAKHARU

* Kisah Para Rasul 4:24
LAI TB, Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya: ‘Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya.’
KJV, And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord, and said, Lord, thou art God, which hast made heaven, and earth, and the sea, and all that in them is:
TR, οι δε ακουσαντες ομοθυμαδον ηραν φωνην προς τον θεον και ειπον δεσποτα συ ο θεος ο ποιησας τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις
Translit, HOI DE AKOUSANTES HOMOTHUMADON ERAN PHONEN PROS TON THEON KAI EIPON DESPOTA SU HO THEOS HO POIESAS TON OURANON KAI TEN GEN KAI TEN THALASSAN KAI PANTA TA EN AUTOIS

Rujukan dalam Tanakh Ibrani:

* Kejadian 1:1
LAI TB, Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
KJV, In the beginning God created the heaven and the earth.
LXX, εν αρχη εποιησεν ο θεος τον ουρανον και την γην
Translit, EN ARKHE EPOIESEN HO THEOS TON OURANON KAI TEN GEN
Hebrew,
בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ׃
Translit, BERE’SYIT BARA’ ‘ELOHIM ‘ET HASYAMAYIM VE’ET HA’ARETS

* Kisah Para Rasul 10:34
LAI TB, Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya: ‘Sesungguhnya aku telah mengerti, bahwa Allah tidak membedakan orang.’
KJV, Then Peter opened his mouth, and said, Of a truth I perceive that God is no respecter of persons:
TR, ανοιξας δε πετρος το στομα ειπεν επ αληθειας καταλαμβανομαι οτι ουκ εστιν προσωποληπτης ο θεος
Translit, ANOIXAS DE PETROS TO STOMA EIPEN EP ALETHEIAS KATALAMBANOMAI HOTI OUK ESTIN PROSOPOLEPTES HO THEOS

Rujukan dalam Tanakh Ibrani:

* Ulangan 10:17
LAI TB, Sebab TUHAN, Allahmulah Allah segala allah dan Tuhan segala tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap;
KJV, For the LORD your God is God of gods, and Lord of lords, a great God, a mighty, and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward:
LXX, ο γαρ κυριος ο θεος υμων ουτος θεος των θεων και κυριος των κυριων ο θεος ο μεγας και ισχυρος και ο φοβερος οστις ου θαυμαζει προσωπον ουδ’ ου μη λαβη δωρον
Translit, HO GAR KURIOS HO THEOS HUMON HOUTOS THEOS TON THEON KAI KURIOS TON KURION HO THEOS HO MEGAS KAI ISKHUROS KAI HO PHOBEROS HOSTIS OU THAUMAZEI PROSOPON OUD OU ME LABE DORON
Hebrew,
כִּי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנֹּורָא אֲשֶׁר לֹא־יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד׃
Translit, KI YEHOVAH ‘ELOHEYKHEM HU’ ‘ELOHEY HA’ELOHIM VA’ADONEY HA’ADONIM HA’EL HAGADOL HAGIBOR VEHANORA’ ‘ASYER LO’-YISA’ FANIM VELO’ YIQAKH SYOKHAD

Kata ‘θεος – THEOS’ diterapkan kepada pribadi, jarang sekali diterapkan kepada Bapa.

* Yohanes 5:18
LAI TB, Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh-Nya, bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Ia mengatakan bahwa ‘ALLAH’ adalah Bapa-Nya sendiri dan dengan demikian menyamakan diri-Nya dengan ‘ALLAH’.
KJV, Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God.
TR, δια τουτο ουν μαλλον εζητουν αυτον οι ιουδαιοι αποκτειναι οτι ου μονον ελυεν το σαββατον αλλα και πατερα ιδιον ελεγεν τον θεον ισον εαυτον ποιων τω θεω
Translit, DIA TOUTO OUN MALLON EZETOUN AUTON HOI IOUDAIOI APOKTEINAI HOTI OU MONON ELUEN TO SABBATON ALLA KAI PATERA IDION ELEGEN ‘TON THEON’ ISON HEAUTON POION ‘TO THEO’

* Yohanes 13:3
LAI TB, Yesus tahu, bahwa Bapa-Nya telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya dan bahwa Ia datang dari ‘ALLAH’ dan kembali kepada ‘ALLAH’.
KJV, Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God, and went to God;
TR, ειδως ο ιησους οτι παντα δεδωκεν αυτω ο πατηρ εις τας χειρας και οτι απο θεου εξηλθεν και προς τον θεον υπαγει
Translit, EIDOS HO IESOUS HOTI PANTA DEDOKEN AUTO HO PATER EIS TAS KHEIRAS KAI HOTI APO ‘THEOU’ EXELTHEN KAI PROS ‘TON THEON’ HUPAGEI

* Yohanes 16:27
LAI TB, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi Aku dan percaya, bahwa Aku datang dari ‘ALLAH’.
KJV, For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God.
TR, αυτος γαρ ο πατηρ φιλει υμας οτι υμεις εμε πεφιληκατε και πεπιστευκατε οτι εγω παρα του θεου εξηλθον
Translit, AUTOS GAR HO PATER PHILEI HUMAS HOTI HUMEIS EME PEPHILEKATE KAI PEPISTEUKATE HOTI EGO PARA TOU THEOU EXELTHON

* Yohanes 16:30
LAI TB, Sekarang kami tahu, bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepada-Mu. Karena itu kami percaya, bahwa Engkau datang dari ‘ALLAH’.
KJV, Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we believe that thou camest forth from God.
TR, νυν οιδαμεν οτι οιδας παντα και ου χρειαν εχεις ινα τις σε ερωτα εν τουτω πιστευομεν οτι απο θεου εξηλθες
Translit, NUN OIDAMEN HOTI OIDAS PANTA KAI OU KHREIAN EKHEIS HINA TIS SE EROTA EN TOUTO PISTEUOMEN HOTI APO ‘THEOU’ EXELTHES”

* 2 Korintus 13:14
LAI TB, Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih ‘ALLAH’, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
KJV, The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost, be with you all. Amen.
TR, η χαρις του κυριου ιησου χριστου και η αγαπη του θεου και η κοινωνια του αγιου πνευματος μετα παντων υμων αμην [προς κορινθιους δευτερα εγραφη απο φιλιππων της μακεδονιας δια τιτου και λουκα]
Translit, HE KHARIS TOU KURIOU IESOU KHRISTOU KAI HE AGAPE ‘TOU THEOU’ KAI HE KOINONIA TOU HAGIOU PNEUMATOS META PANTON HUMON AMEN

* Filipi 2:6
LAI TB, yang walaupun dalam rupa ‘ALLAH’, tidak menganggap kesetaraan dengan ‘ALLAH’ itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
KJV, Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:
TR, ος εν μορφη θεου υπαρχων ουχ αρπαγμον ηγησατο το ειναι ισα θεω
Translit, HOS EN MORPHE ‘THEOU’ HUPARKHON OUKH HARPAGMON EGESATO TO EINAI ISA ‘THEO’

Kata ‘θεος – THEOS’ diterapkan kepada pribadi, kepada Sang Anak :

* Matius 1:23
LAI TB, ‘Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel’ —- yang berarti: ‘ALLAH’ menyertai kita.
KJV, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
TR, ιδου η παρθενος εν γαστρι εξει και τεξεται υιον και καλεσουσιν το ονομα αυτου εμμανουηλ ο εστιν μεθερμηνευομενον μεθ ημων ο θεος
Translit, IDOU HE PARTHENOS EN GASTRI EXEI KAI TEXETAI HUION KAI KALESOUSIN TO ONOMA AUTOU EMMANOUEL HO ESTIN METHERMENEUOMENON METH HEMON HO THEOS

* Yohanes 1:1
LAI TB, Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan ‘Allah’ dan Firman itu adalah ‘Allah’.
KJV, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
TR, εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος
Translit, EN ARKHE EN HO LOGOS KAI HO LOGOS EN PROS ‘TON THEON’ KAI ‘THEOS’ EN HO LOGOS

* Yohanes 20:28
LAI TB, Tomas menjawab Dia: ‘Ya Tuhanku dan ‘Allah’ku!’
KJV, And Thomas answered and said unto him, My LORD and my God.
The Orthodox Jewish Brit Chadasha (ORTHJBC), [color=olive]In reply, T’oma said to Rebbe, Melech HaMoshiach, ‘Adoni and Elohai!’
[/COLOR]TR, και απεκριθη ο θωμας και ειπεν αυτω ο κυριος μου και ο θεος μου
Translit, KAI APEKRITHE HO THOMAS KAI EIPEN AUTO HO KURIOS MOU KAI ‘HO THEOS’MOU

* Roma 9:5
LAI TB, Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaan-Nya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah ‘Allah’ yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin!
KJV, Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Amen.
TR, ων οι πατερες και εξ ων ο χριστος το κατα σαρκα ο ων επι παντων θεος ευλογητος εις τους αιωνας αμην
Translit, HON HOI PATERES KAI EX HON HO KHRISTOS TO KATA SARKA HO ON EPI PANTON ‘THEOS’ EULOGETOS EIS TOUS AIONAS AMEN

* 1 Timotius 3:16
LAI TB, Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita: ‘Dia (‘THEOS’), yang telah menyatakan diri-Nya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam Roh; yang menampakkan diri-Nya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah; yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan.
KJV, And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.
TR, και ομολογουμενως μεγα εστιν το της ευσεβειας μυστηριον θεος εφανερωθη εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευματι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσμω ανεληφθη εν δοξη
Translit, KAI HOMOLOGOUMENOS MEGA ESTIN TO TES EUSEBEIAS MUSTERION ‘THEOS’ EPHANEROTHE EN SARKI EDIKAIOTHE EN PNEUMATI OPHTHE AGGELOIS EKERUKHTHE EN ETHNESIN EPISTEUTHE EN KOSMO ANELEPHTHE EN DOXE

* Titus 2:13
LAI TB, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan ‘Allah’ (‘THEOS’) yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus,
KJV, Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ;
TR, προσδεχομενοι την μακαριαν ελπιδα και επιφανειαν της δοξης του μεγαλου θεου και σωτηρος ημων ιησου χριστου
Translit, PROSDEKHOMENOI TEN MAKARIAN ELPIDA KAI EPIPHANEIAN TES DOXES TOU MEGALOU ‘THEOU’ KAI SOTEROS HEMON IESOU KHRISTOU

Note:
Menurut kaidah bahasa Yunani ‘του μεγαλου θεου και σωτηρος ημων – TOU MEGALOU THEOU KAI SOTEROS HEMON’ dengan satu kata sandang ‘του – TOU’ dijabat oleh satu pribadi.

* 2 Petrus 1:1
LAI TB, Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan ‘Allah’ dan Juruselamat kita, Yesus Kristus.
KJV, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ:
TR, συμεων πετρος δουλος και αποστολος ιησου χριστου τοις ισοτιμον ημιν λαχουσιν πιστιν εν δικαιοσυνη του θεου ημων και σωτηρος ιησου χριστου
Translit, SUMEON PETROS DOULOS KAI APOSTOLOS IESOU KHRISTOU TOIS ISOTIMON HEMIN LAKHOUSIN PISTIN EN DIKAIOSUNE TOU ‘THEOU’ HEMON KAI SOTEROS IESOU KHRISTOU

Note:
Menurut kaidah bahasa Yunani ‘του θεου ημων και σωτηρος – TOU THEOU HEMON KAI SOTEROS’ dengan satu kata sandang ‘του – TOU’ dijabat oleh satu pribadi.

* 1 Yohanes 5:20
LAI TB, Akan tetapi kita tahu, bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Yang Benar; dan kita ada di dalam Yang Benar, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Dia adalah ‘Allah’ (‘THEOS’) yang benar dan hidup yang kekal.
KJV, And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.
TR, οιδαμεν δε οτι ο υιος του θεου ηκει και δεδωκεν ημιν διανοιαν ινα γινωσκωμεν τον αληθινον και εσμεν εν τω αληθινω εν τω υιω αυτου ιησου χριστω ουτος εστιν ο αληθινος θεος και η ζωη αιωνιος
Translit, OIDAMEN DE HOTI HO UIOS TOU THEOU EKEI KAI DEDOKEN HEMIN DIANOIAN HINA GINOSKOMEN TON ALETHINON KAI ESMEN EN TO ALETHINO EN TO HUIO AUTOU IESOU KHRISTO HOUTOS ESTIN HO ALETHINOS ‘THEOS’ KAI HE ZOE AIONIOS

Kata ‘θεος – THEOS’ diterapkan kepada pribadi, kepada Roh Kudus

* Kisah Para Rasul 4:24
LAI TB, Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai ‘Allah’ (‘THEOS’).
KJV, And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord, and said, Lord, thou art God, which hast made heaven, and earth, and the sea, and all that in them is:
TR, οι δε ακουσαντες ομοθυμαδον ηραν φωνην προς τον θεον και ειπον δεσποτα συ ο θεος ο ποιησας τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις
Translit, OUKHI MENON SOI EMENEN KAI PRATHEN EN TE SE EXOUSIA HUPERKHEN TI HOTI ETHOU EN TE KARDIA SOU TO PRAGMA TOUTO OUK EPSEUSO ANTHROPOIS ALLA TO THEO”

Kata ‘θεος – THEOS’ (dalam bentuk jamak) juga merujuk kepada ilah-ilah lain atau berhala

* Kisah Para Rasul 14:11
LAI TB, Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia: ‘Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia.’
KJV, And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, The gods are come down to us in the likeness of men.
TR, οι δε οχλοι ιδοντες ο εποιησεν ο παυλος επηραν την φωνην αυτων λυκαονιστι λεγοντες οι θεοι ομοιωθεντες ανθρωποις κατεβησαν προς ημας
Translit, HOI DE OKHLOI IDONTES HO EPOIESEN HO PAULOS EPERAN TEN PHONEN AUTON LUKAONISTI LEGONTES HOI THEOI HOMOIOTHENTES ANTHROPOIS KATEBESAN PROS HEMAS”

Kata ‘θεος – THEOS’ (dalam bentuk jamak) merujuk kepada para hakim Israel

* Yohanes 10:34
LAI TB, Kata Yesus kepada mereka: ‘Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu: Aku telah berfirman: Kamu adalah ‘allah’?
KJV, Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?
TR, απεκριθη αυτοις ο ιησους ουκ εστιν γεγραμμενον εν τω νομω υμων εγω ειπα θεοι εστε
Translit, APEKRITHE AUTOIS HO IESOUS OUK ESTIN GEGRAMMENON EN TO NOMO HUMON EGO EIPA ‘THEOI’ ESTE

* Yohanes 10:35
LAI TB, Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut allah—sedang Kitab Suci tidak dapat dibatalkan—,
KJV,
If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken;
TR, ει εκεινους ειπεν θεους προς ους ο λογος του θεου εγενετο και ου δυναται λυθηναι η γραφη
Translit, EI EKEINOUS EIPEN ‘THEOUS’ PROS HOUS HO LOGOS TOU THEOU EGENETO KAI OU DUNATAI LUTHENAI HE GRAPHE

Kata ‘θεος – THEOS’ pun merujuk kepada Setan dengan pengertian ‘ilah’

* 2 Korintus 4:4
LAI TB, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ‘ilah’ (‘THEOS’) zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah.
KJV, In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.
TR, εν οις ο θεος του αιωνος τουτου ετυφλωσεν τα νοηματα των απιστων εις το μη αυγασαι αυτοις τον φωτισμον του ευαγγελιου της δοξης του χριστου ος εστιν εικων του θεου
Translit, EN HOIS ‘HO THEOS TOU AIONOS’ TOUTOU ETUPHLOSEN TA NOEMATA TON APISTON EIS TO ME AUGASAI AUTOIS TON PHOTISMON TOU EUAGGELIOU TES DOXES TOU KHRISTOU HOS ESTIN EIKON TOU THEOU

Kata ‘θεος – THEOS’ di’metafora’kan kepada perut kepada mereka yang memikirkan perkara duniawi semata-mata

* Filipi 3:19
LAI TB, Kesudahan mereka ialah kebinasaan, ‘Tuhan’ (‘THEOS’) mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi.
KJV, Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.)
TR, ων το τελος απωλεια ων ο θεος η κοιλια και η δοξα εν τη αισχυνη αυτων οι τα επιγεια φρονουντες
Translit, HON TO TELOS APOLEIA HON ‘HO THEOS’ HE KOILIA KAI HE DOXA EN TE AISKHUNE AUTON HOI TA EPIGEIA PHRONOUNTES

SELESAI

Sumber:
– The Complete Word Study Dictionary New Testament © 1992 AMG International, Inc.
– Yohannes/ Biblika

Artikel terkait :
Nama Allah : H. ‘ ο θεος – HO THEOS’, di nama-allah-study-kata-1-vt5.html#p5451

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s